Missä marjoja saa poimia

Jokamiehen oikeus tarkoittaa sitä, että jokainen joka on Suomessa saa käyttää luontoa, eikä alueen omistaja tai haltija voi kieltää sen käyttöä. Luonnon käyttöön ei tarvitse erilistä lupaa eikä siitä tarvitse maksaa.

Jokamiehen oikeudet tarkoittavat lyhyesti, että liikkuminen jalan, pyöräillen tai hiihtäen muualla kuin pihamaalla on sallittua, alueella saa oleskella tilapäisesti, luonnonmarjoja, kukkia ja sieniä saa poimia, onkiminen ja pilkkiminen on sallittua sekä vesistössä ja jäällä kulkeminen on sallittua myöskin. Ei sallittuja asioita ovat: häiriöin aiheuttaminen ympäristölle tai toisille, lintujen pesinnän häirintä, puiden kaato tai vahingoittaminen, sammaleen, jäkälän, maa-aineksen tai puun kerääminen, kotirauhan häirintä, roskaaminen, moottoriajoneuvolla maastossa tai maalla ajaminen ilman omistajan lupaa sekä kalastus ja metsästys ilman asianomaisia lupia.

Marjoja saa poimia niissä paikoissa missä liikkuminenkin on sallittua. Maanomistaja ei omista itse marjoja tai sieniä, joten hän ei voi syyttää marjanpoimijaa varkaudesta tai tehdystä vahingosta. Myös ryhmät saavat poimia marjoja kaupallisessa mielessä koska se on jokamiehen oikeutta. Se, että toiminta on kaupallista ei vaikuta oikeuksiin millään tavalla.

Kotirauhan suoja on relevantti vain niillä alueilla jotka ovat hallinnassa. Pihapiirillä ei siis ole suoja-aluetta joka jatkuisi hallinnassa olevan alueen ulkopuolelle. Pihalla tulee olla selkeät tunnusmerkit, jotka osoittavat sen olevan pihapiiriä jolloin on helpompi tietää sen olevan tarkoitettu erityiseen käyttöön. Pihapiiri on yleensä asunnon suorassa läheisyydessä oleva ympäristö. Pihapiirin tunnusmerkkeihin ei kuulu taimikko ja villivattupuskat. Määritelmä ei siis ole kuitenkaan metrimääräinen.

Rauhoitusalueella saa marjastaa tai sienestää ellei näitä asioita ole eritoten kielletty. Kielloilla halutaan yleensä suojella vaikka jotain tiettyä eläin- tai kasvilajia. Kiellosta kerrotaan aina kyltein. Näiden lisäksi on alueita jotka ovat rauhoitettu niin, ettei niissä saa liikkua. Tällaisia alueita on vähän.

Ulkomaalaiset saavat myös hyödyntää jokamiehen oikeutta, joten heillä on myös oikeus poimia sekä sieniä että marjoja. Luonnontuotteiden poimiminen ja kerääminen kuuluu jokamiehen oikeuksiin eikä siihen vaikuta keräämistarkoitus tai kansallisuus. He ovatkin tärkeitä poimijoita koska muuten marjat ja sienet saattavat jäädä metsiin.